مدیر بازاریابی و بازرگانی اینترنتی
مهندس صابر زارع

مدیر بازاریابی و بازرگانی

مهندس علی زارع

مدیر فروش داخلی و خارجی

مهندس مهدی قوجاپور

آدرس کارخانه : استان آذربایجان شرقی، تبریز، دروازه تهران جنب کافی شاپ وحید کوچه گاز شرکت صنایع نان سالم تبریز