خمیر گیر ایتالیایی

خمیر گیر سنگک | خمیر گیر نانوایی | خمیرگیر خانگی

خميرگير
خمیر گیر سنگک | خمیر گیر نانوایی | خمیرگیر خانگی خمیر گیر  برای همزن آرد و آب مورد استفاده قرار میگیرد. خمیر گیر خانگی یکی از مدل های کوچک که بیشتر  خمیر گیر خانگی ۵ کیلویی  مناسب مصرف خانگی  می باشد .که مورد استفاده قرار میگیرد. خمیر گیر دست دوم…