پشتیبانی دستگاه های نانوایی

پشتیبانی تمامی ماشین الات نانوایی | تعمیرات دستگاه های نانوایی

پشتیبانی شرکت صنایع نان سالم تبریز
پشتیبانی تمامی ماشین الات نانوایی | تعمیرات دستگاه های نانوایی شرکت صنایع نان سالم تبریز ،طراح و سازنده انواع ماشین الات پخت نان می باشد که تمامی ماشین الات ساخت شرکت صنایع نان سالم تبریز همراه است با آموزش حضوری به مدت یک هفته کاری که بعد این مدت پشتیبانی…