IBEX 2020

نمایشگاه بین المللی صنعت نان

نمایشگاه ماشین الات پخت نان
نمایشگاه بین المللی صنعت نان با رویگر در رونق تولید و ایجاد بستر صادرات ایجاد گردیده . که با ایجاد نمایشگاه ماشین آلات پخت نان و شیرینی فعالیت دارد . نمایشگاه ماشین الات پخت نان این نمایشگاه بستری هست برای معرفی ماشین آلات پخت نان و شیرینی که با ارائه…