قيمت دستگاه نان سنگک اتوماتيک

دستگاه پخت نان سنگک و دستگاه پخت نان لواش و دستگاه پخت نان بربری ودستگاه پخت نان تافتون قيمت دستگاه نان سنگک اتوماتيک و قيمت دستگاه نان لواش اتوماتيک و قيمت دستگاه نان بربری اتوماتيک و قيمت دستگاه نان تبری اتوماتيک در این بخش قیمت تمام محصولات نانوایی از جمله – قیمت فر پخت نان ، قیمت فر گردان پخت نان ، قیمت فر تونلی پخت نان ، قیمت شاطر اتومات ، قیمت انواع شاطر اتومات

دستگاه پخت نان سنگک به صورت سنتی

دستگاه پخت نان سنگک به صورت سنتی
دستگاه پخت نان سنگک به صورت سنتی مدل s2m1 دستگاه پخت اتومات نان سنگک به صورت دوار پرتال (چرخدار) به صورت دو تکه طراحی گردید. برای حمل و نقل و جابجایی مشکلی پیش نیاد . به خاطر دوار بودن فضای کمتری اشغال میکند (بیشتر…)

دستگاه دوار پرتابل اتوماتیک نان سنگک

دوار پرتابل اتوماتيک 1024x463
دستگاه دوار پرتابل اتوماتیک نان سنگک به صورت دوار پرتال (چرخدار) به صورت دو تکه طراحی گردید. برای حمل و نقل و جابجایی مشکلی پیش نیاد . به خاطر دوار بودن فضای کمتری اشغال می کند . (بیشتر…)
فهرست